Polityka prywatność

Strona nie gromadzi żadnych informacji o odwiedzającym. Jedynym wyjątkiem jest licznik wygenerowanych haseł, który zawiera jedną wartość liczbową i w żadnym wypadku nie zawiera wygenerowanych haseł.

Strona korzysta ze statystyk Google Analitycs. Szczegóły dotyczące polityki systemu Google Analitycs.